Werkwijze

Hoe gaan wij te werk

Hoe willen wij onze doelstellingen bereiken

Om onze doelstellingen te realiseren treden we met onze leden (ook als afgevaardigde) zoveel mogelijk naar buiten als één platform. We gaan het gesprek aan met instanties als gemeentes, werknemersorganisaties en onderwijs- zorg en welzijnsorganisaties. We creëren samenwerkingsverbanden en breiden ons netwerk uit.

Wat wij willen bereiken

Het lidmaatschap van BrOK draagt bij aan een hoger niveau voor ondernemers in de kinderopvang, gemeente Breda en moet vanzelfsprekend en nuttig zijn. De vereniging is continue op zoek naar het scheppen en verrijken van kansen en mogelijkheden voor alle kinderen (binnen ons bereik) van nul tot en met twaalf jaar. Denk hierbij aan economische, sociale, persoonlijke en collectieve doelstellingen.

Om dat te bereiken hebben wij ons het volgende ten doel gesteld:

1.   We willen een zo groot mogelijk netwerk creëren en in stand houden
2.   We behartigen de belangen van de leden
3.   We treden op als signalerings- en kennisoverdrachtspunt

Contact